Performance audit

Hvad er en performance audit?

Hos Pandi Web har vi udviklet et værktøj, som måler din hjemmesides performance på en række parametre. Vi sammenholder resultatet og på baggrund af disse får du en prioriteret liste over de lavest hængende frugter, som giver de bedste resultater hurtigst.

1

Hvad får du ud af en performance audit?

Vi sammenholder resultaterne med acceptable niveauer og best practices.

2

Hvad måler vi på?

  1. Generelle svartider
  2. Størrelsen/komprimeringen på billeder
  3. Korrekt brug af fonte
  4. Unødvendig kode
  5. Optimal udnyttelse af assets
  6. Caching
  7. Mobil / responsive
  8. Sikkerhed
  9. Test af cookies ift. GDPR
3

Hvad sker der herefter?

Vi udarbejder en prioriteret plan for hvordan jeres udfordringer kan blive løst og hvad det kræves.

4

Udførsel af optimering – Hvordan kommer vi i gang?

Vi finder i fællesskab ud af hvilke opgaver fra prioriteringslisten der skal udbedres, og sender derefter en pris på dette samt et dokument med hvilke adgange vi har brug for og hvor du kan finde disse.